Històries de l’amor pagès – Felip Vendrell

0
15

La tradició de l’hereu.
El matrimoni vist com un contracte.
La dot.
Les pràctiques sexuals.
L’embaràs.
La quarantena.
Els esquellots.
Els vistaires i casamenters.
Les remeieres.
Els capellans.
L’adulteri.
Els fills donats.
La prostitució.
.
.
Els costums amorosos i els comportaments sexuals dels pagesos catalans es van mantenir compactes i codificats al llarg de segles i es van transmetre de pares a fills fins ben entrat el nostre segle.
Avui, quan el progrés i les revolucions en el camp de les comunicacions han difuminat les diferències entre la vida urbana i la rural, ens satisfà recuperar les històries verídiques que narren la forma com els pagesos vivien, patien i celebraven l’amor.
Amb la paciència i la pulcritud d’un orfebre minuciós, Felip Vendrell dóna vida a un escenari regit per normes, tabús, mancances i privilegis que el temps ha esvaït potser per sempre.

 

Más Datos del libro:
Título Històries de l’amor pagès
Autor Felip Vendrell
Año Publicación 1996
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario