La cuynera catalana – Anònim

0
15

La cuynera catalana no és tan sols un llibre de receptes.
Té una voluntat didàctica i descriu hàbits higiènics, protocols a taula, conservació d’aliments i, fins i tot, economia domèstica.
Les mesures de volum de líquid en aquest llibre es fan amb porrons, una antiga mesura de capacitat.
Al quart llibre defineix el públic al qual va dirigit el manual, que està fet amb «un método clar y sensill, proporcionat á la capacitat é intelligencia dels ignorants».
Destinat originalment a un públic femení, perquè a mitjan segle XIX, era la cuina un espai exclusiu de les dones.
Publicat en català, perquè segons l’autor, arribaria millorar a la interlocutora directa: «Habem redactat en nostre idioma català, á fi de ferlo de un us general, y acomodat à la capacitat de tothom».
Una de les característiques diferencials de l’obra és la presència, fins ara inèdita en escrits coetanis, d’introduccions teòriques sobre hàbits higiènics, preparacions de les peces, ingredients emprats, protocol a taula i conservació.
Una informació complementària que supera el mer receptari i que tenia tot el sentit per la voluntat didàctica i, sobretot, el sentit comú d’una cuina on encara es cuinava amb llenya.
L’estructura del llibre també és prou exemplificadora de quins eren els hàbits alimentaris de mitjan segle XIX, sobretot per a les classes populars.

 

Más Datos del libro:
Título La cuynera catalana
Autor Anònim
Año Publicación 1830
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario