Tardor – Joan Amades i Gelats

0
18

El Costumari Català és l’obra cabdal del gran folklorista català Joan Amades.
És l’obra etnogràfica de referència per a qualsevol qüestió relacionada amb les tradicions i els costums a les terres de llengua catalana.
Consta de cinc volums il·lustrats que ordenen els continguts seguint el curs de l’any, el pas de les estacions.
L’objectiu del Costumari era recollir i deixar constància escrita de tot allò que els catalans feien impulsats per la tradició.
Amades es mou impulsat per dues raons: l’interès etnogràfic, és a dir dels costums en si mateixos, i la percepció que el saber tradicional estava amenaçat.
Es proposa doncs, fer una àmplia recopilació, incloent: creences, preocupacions, supersticions, refranys, cançons, danses, jocs, documents gràfics, costums, rondalles, etc.
És molt conscient que indirectament està fent un important treball de recull lexicogràfic.
Va comptar amb la col·laboració de Joan Tomàs i Parés, que el va ajudar especialment en la recerca de cançons i músiques populars arreu del territori de parla catalana.
Amades utilitza dos tipus de fonts: les bibliogràfiques i l’entrevista directa a persones de tot tipus, edat, estament i ocupació.
Les dades recollides es van estructurar en dos eixos ben diferenciats: Costums col·lectius, que s’organitzen seguint el curs de l’any.
Les estacions i els mesos de l’any serveixen per estructurar els volums.
Aquests continguts són els que recull l’obra que ens ocupa, el Costumari Català.
Costums individuals, seguint el curs de la vida, del naixement a la mort.
Aquests continguts formarien part d’una obra posterior, Folklore de Catalunya.
Joan Amades va dedicar 35 anys a la coordinació del Costumari, incloent-hi el recull d’informació, la redacció, la integració dels diferents documents i l’estructuració en els cinc volums esmentats.
Aquest cinquè volum, dedicat a la tardor, recull dades des de l’1 de setembre fins al 18 de desembre.

 

Más Datos del libro:
Título Tardor
Autor Joan Amades i Gelats
Año Publicación 1956
Series Libro 5 en la Costumari català serie
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario