El malestar en la cultura catalana – Josep-Anton Fernàndez

0
18

El malestar en la cultura catalana té la gran virtut de resituar amb uns termes nous un debat que sovint s’ha vist viciat pel victimisme o el partidisme de poca volada.
Amb el rigor intel·lectual que li és propi i la distància que li dóna haver observat la cultura catalana des de la universitat britànica durant gairebé dues dècades, Josep-Anton Fernàndez respon a una qüestió urgent (Què significa ser català avui?) amb idees noves i exemples originals provinents tant de la literatura com del cinema i la televisió.
La construcció d’un espai cultural català ha estat un element central de la política cultural a Catalunya en els últims vint-i-cinc anys, un procés que anomenem normalització cultural.
Segons Fernàndez, la normalització és l’expressió d’una àmplia crisi de models culturals que és característicament postmoderna, i que afecta els discursos de legitimació de la cultura catalana, els mecanismes de valoració dels productes culturals i els discursos identitaris.
Fernàndez demostra amb una gran lucidesa per què, d’ençà de la mort de Franco, la identitat dels catalans ha experimentat una redefinició que ha dissolt el consens sobre el que significa ser català avui.
¿De què és símptoma el malestar en la cultura catalana? ¿Quins efectes té la subordinació política en el camp cultural? I sobretot: ¿podem imaginar un futur d’emancipació i un projecte de vida en comú?

 

Más Datos del libro:
Título El malestar en la cultura catalana
Autor Josep-Anton Fernàndez
Año Publicación 2007
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario