Llibertat per la democràcia – Fèlix Cucurull

0
30

«Qui cregui en la democràcia i vulgui ser coherent, ha d’admetre que cada poble resolgui, ell mateix, per ell mateix, els seus afers; tots els seus afers.
Que cap nació no estigui sotmesa ni mediatitzada per cap força externa a ella, ni per cap oligarquia situada al seu si.
Que cada poble s’autodetermini; que cada poble pugui resoldre els seus afers per ell mateix, amb total independència.
Que la independència nacional, que per als catalans sempre ha anat lligada a les formes de llibertat, de democràcia, de justícia social més progressives, no vol dir estar en contra de cap altra nació, ni significa viure d’esquena a cap altre poble, sinó tractar-se d’igual a igual i coordinar-se d’igual a igual amb les altres nacions lliures».
Aquest recull d’articles i parlaments fets entre 1977 i 1983 mostren la vigència del missatge que Fèlix Cucurull va deixar en defensa de la llibertat i la democràcia per uns Països Catalans independents.

 

Más Datos del libro:
Título Llibertat per la democràcia
Autor Fèlix Cucurull
Año Publicación 1985
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario