Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa – Cristòfor Despuig

0
12

Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, l’obra en prosa catalana més interessant del segle XVI, va ser escrita pel cavaller tortosí Cristòfor Despuig (Tortosa, 1510 – c.
1574).
Consta de sis col·loquis que tenen lloc a Tortosa entre el ciutadà Fàbio i el cavaller Líbio (l’autor), tortosins, i el cavaller valencià Pere, acabat d’arribar de València, a qui aquells ensenyen i expliquen la història i les belleses de la ciutat i terme de Tortosa, els seus problemes socials (pobres i mendicants, avantatges de l’estament ciutadà sobre el de cavaller), eclesiàstics (descripció detallada de les rendes del capítol i de la mesa, crítica desenfadada de la cobdícia del bisbe Ferran de Lloaces), lingüístics (influència persistent del castellà), comentaris plens de reflexions d’abast més general que reflecteixen el temperament i l’actitud crítica de l’autor (com la seva posició, erasmiana, contrària a l’autoritat secular del papa) i la seva erudició (està al corrent de la historiografia clàssica, castellana i catalana, i és el primer historiador català que addueix com a testimoniatge els resultats de les excavacions).
En general, els col·loquis traspuen la intenció apologètica de l’autor en defensa de Tortosa i en general de Catalunya (sobretot en contra de les acusacions fetes per Marineo Siculo als catalans per la guerra sostinguda contra Joan II) i de la llengua catalana i el sentiment patriòtic hispànic i català però marcadament anticastellà.
L’estil utilitzat és molt directe i desimbolt i incorpora sovint adagis i frases fetes.

 

Más Datos del libro:
Título Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
Autor Cristòfor Despuig
Año Publicación 1556
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar y descargar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario