L’Hotel París – Vicent Andrés i Estellés

0
18

Vicent Andrés Estellés té una obra diversa i molt extensa.
Encara que n’és més coneguda la poesia, també escrigué novel·les, obres de teatre, guions de cinema i unes memòries.
Els temes centrals de la seva obra són la mort, el sexe i la pàtria, sempre des d’un prisma popular, quotidià, senzill, directe i, fins i tot, vulgar.
L’Hotel París fou escrit probablement l’any 1956 i forma una mena de trilogia juntament amb Testimoni d’Horaci i El monòleg.
Es publicà per primera vegada l’any 1973.
L’obra consta de vint-i-dos poemes, numerats i sense títol, on predomina el discurs fragmentat caracteritzat per la narrativitat i les descripcions.
El poemari consisteix en un col·loqui entre el jo literari de l’autor i una tal Françoise, suposada amant esporàdica i confident del jo.
En realitat, es tracta d’un col·loqui unidireccional, ja que Françoise sempre apareix dins l’enunciat del jo líric com a receptora passiva del seu discurs en la ficció poètica, però en cap moment no hi participa activament com una veu enunciativa més.
Quant a la temàtica d’aquest poemari, destaca el tractament de l’amor, la mort, el sexe i el record de la infantesa i del poble, tot a través d’un estil segmentat, és a dir, poc lligat sintàcticament i amb llargs versos, que acaba per presentar al lector una realitat caòtica i plena de contrastos.
L’enunciació és ubicada en una cambra poc luxosa, obscura, bruta i greixosa que sembla que remet a un hotel situat vora la Rambla de Barcelona.
L’espai de l’enunciació en temps present és aquesta cambra d’hotel, mentre que l’espai passat se situa en el poble evocat pel jo líric.

 

Más Datos del libro:
Título L’Hotel París
Autor Vicent Andrés i Estellés
Año Publicación 1972
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario