Llibre d’Amic e Amat – Ramon Llull

0
16

Redactada probablement entre el 1276 i el 1278, aquesta obra mística de Ramon Llull fou inclosa posteriorment en el «Blanquerna» i fou presentat com una obra feta pel protagonista a petició d’un ermità.
Consta de 366 unitats molt breus o versicles, alguns dels quals són dialogats.
Síntesi de la mística i la filosofia lul·liana, formalment és una mena de llibre de meditació cristiana adreçat als ermitans, de gran valor poètic.
És un conglomerat d’antítesis, paradoxes i metàfores, i presenta una gran concentració conceptual.
Els elements constitutius són l’Amic (l’home), l’Amat (Crist o Déu) i l’amor, sovint personificat, que sol ésser l’intermediari entre tots dos.
El llibre, que reflecteix l’experiència mística personal de Llull, és influït per la Bíblia (particularment pel «Càntic dels càntics»), la lírica trobadoresca, Iacopone da Todi, la mística augustiniana i l’obra dels sufís hispanomusulmans.

 

Más Datos del libro:
Título Llibre d’Amic e Amat
Autor Ramon Llull
Año Publicación 1964
Series
Formatos Epub, Mobi, PDF, Físico
Valoración Sin puntuación

 

Buscar Epub, Mobi, PDF en Google

Buscar Epub, Mobi, PDF en Bing

Buscar Epub, Mobi, PDF en Sitio de Descargas

Deja un comentario